Archieven voor de categorie ‘Voor werkgevers’

 • Nationale Secretaressedag: doe maar ‘relaxed’

  Datum: 2021.02.24 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Op de derde donderdag in april is het weer Secretaressedag, en zetten veel werkgevers hun ‘steun en toeverlaat’ eens goed in het zonnetje. Het van oorsprong Amerikaans fenomeen werd in 1989 ook in Nederland geïntroduceerd, het doel was niet alleen om stil te staan bij de essentiële, toegevoegde waarde van de secretaresse voor de organisatie maar ook om het imago van het secretarieel vak een positieve impuls te geven. ‘Secretaries Day’ wordt in Amerika vandaag de dag ‘Administrative Professionals Day’ genoemd, veel werkzaamheden van secretaresses vallen tegenwoordig ook onder de functieomschrijving van administratief medewerker of personal assistant. De mensen die binnen een organisatie (administratieve) ondersteuning bieden aan afdelingshoofden, managers en directeuren omvat tegenwoordig een grotere groep medewerkers dan alleen de secretaresse.Multi-tasking Lees meer »

 • Human Factors – ergonomie in een modern jasje

  Datum: 2021.02.05 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  zittenWanneer er gesproken wordt over ergonomie zijn rsi, beeldscherm, muis, toetsenbord en fysieke belasting over het algemeen woorden die ons te binnen schieten. Echter is ergonomie de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. In de praktijk zien we dat het woord ergonomie vaker wordt gebruikt in relatie tot een product dan tot de mens, terwijl het menselijke aspect een wezenlijk onderdeel is van de betekenis.

  Het imago van ergonomie is duidelijk toe aan een boost. Volgens ergonomen uit verschillende verenigingen in Nederland is de ‘focus op de mens zelf’ minstens zo belangrijk en is de term ergonomie te nauw om het gehele vakgebied goed te kunnen weergeven.  Lees meer »

 • Welk effect heeft beweging eigenlijk op de hersenen?

  Datum: 2021.02.04 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor stoelmasseurs, Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

 • Kom in beweging!

  Datum: 2021.02.04 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Gezonde en fitte werknemers zijn vaker tevreden, productiever, minder gestrest én minder vaak ziek. Voldoende beweging speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Uit onderzoek van NISB  blijkt dat investeringen in leefstijlbeleid en interventies lonen; een investering van één euro levert al snel 2 tot 6 euro aan productiviteitsverhoging en besparing in ziektekosten op. De sociale omgeving blijkt hierbij echter van groot belang: sociale controle en een stimulerende sociale omgeving, zeker in combinatie met duidelijke, op het individu gerichte doelen, resulteert in zo’n 35% toename van fysieke arbeid. Maar hoe vertaal je dit alles naar een concreet plan van aanpak waarmee je jouw medewerkers ook echt in beweging krijgt?  Wij hebben een aantal simpele voorbeelden voor je op een rij gezet.

  happy-people

  Organiseer een wedstrijd

  Wie heeft het beste idee om collega’s in beweging te krijgen? Door een wedstrijd uit te schrijven komt het onderwerp op de werkvloer tot leven, er wordt op een positieve manier over nagedacht en gesproken. Door medewerkers inspraak te geven heeft een idee bovendien een grotere kans van slagen. Het beste idee wordt uiteraard beloond en uitgevoerd.

  Lees meer »

 • 5 praktische tips tegen RSI

  Datum: 2021.01.21 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Op 28 februari 2016 is het Internationale RSI-dag. Naar schatting lopen in ons land twee miljoen mensen risico op RSI, in Europa zijn dat er maar liefst 40 miljoen. In Nederland resulteert dit in zo’n 184.000 verzuimgevallen op jaarbasis waarvan een groot gedeelte langdurig thuis zit. Ondanks de vele onderzoeken en preventieve maatregelen die getroffen kunnen wordt 11% van het totaal aantal verzuimdagen in ons land nog altijd veroorzaakt door RSI-klachten. Dat betekent dat 2 op de 5 werkende mensen last heeft van RSI gerelateerde klachten. Hoog tijd dus om je af te vragen of je zelf wel goed bezig bent op preventief gebied en wat je allemaal kunt doen om RSI te voorkomen.

  1. Dynamisch werkenRSI-Repetitive-Strain-Injury-oorzaak
  Langdurig zitten is ongezond met als gevolg een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zwaarlijvigheid, diabetes type 2 en afbraak van spierweefsel. Door meer beweging in je werk te integreren verlaag je deze risico’s. Probeer eens staand te bellen en te vergaderen, plaats je printer op loopafstand of installeer RSI- of bewegingssoftware op je computer.

  2. Stretchoefeningen
  Het regelmatig (bij voorkeur dagelijks) doen van stretchoefeningen zorgt voor een betere doorbloeding van spieren, houdt je gewrichten soepel en voorkomt RSI-klachten. Lees meer »

 • Betere bedrijfsresultaten met vitale medewerkers

  Datum: 2021.01.07 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht of de mate waarin iemand krachtig en energiek is. Dit is onlosmakelijk verbonden met je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. De vitaliteit van mensen heeft niet alleen een directe invloed op duurzame inzetbaarheid en gezondheid maar ook op creativiteit en innovatie. Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties met vitale medewerkers betere resultaten behalen dan organisaties die niet investeren in het welzijn van hun medewerkers. Echter, slechts 12% van de werknemers in Nederland beschouwt zichzelf als volledig vitaal. Hoe kun je de vitaliteit van jouw medewerkers op effectieve wijze verhogen waardoor zij beter presteren? Good results

  Job crafting
  Oftewel baanboetseren, is een manier waarop een medewerker zelf zijn/haar baan kan herstructureren. De werknemer brengt zelf (in overleg met de werkgever) aanpassingen aan in het takenpakket, samenwerkingen en/of verandert het cognitieve beeld van de functie. De effecten hiervan zijn dat de functie en/of de sociale omgeving verandert. De werknemer ervaart het werk hierdoor als meer betekenisvol en kan zich beter met zijn/haar functie en werkgever identificeren. Onderzoek wijst uit dat ‘jobcrafters’ maar liefst 50% vitaler zijn. Lees meer »

 • Stoelmassage als incentive

  Datum: 2020.11.24 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Feestdagen                                                                                                                                                                            

  Het einde van het jaar is weer in zicht, tijd om na te denken over de jaarlijkse relatiegeschenken en kerstpakketten. Dit is bij uitstek de periode om de goede relatie met jouw klanten en personeel te benadrukken en hen te bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Veel bedrijven bezuinigen op kerstpakketten voor personeel omdat de kosten hiervoor vaak niet of niet geheel aftrekbaar zijn. Ook op relatiegeschenken wordt steeds vaker bezuinigd, rond de feestdagen wordt het geschenk zelfs steeds vaker beperkt tot een kerstkaart. Toch wil je rond de feestdagen zoveel mogelijk mensen blij maken met een leuke attentie, maar worden materiële geschenken nog wel echt gewaardeerd en hebben ze het beoogde effect op de relatie met die belangrijke klant of medewerker?

  Drempelbedrag
  Het is voor werkgevers ieder jaar een opgave om een keuze te maken uit het enorme aanbodslomo-christmascash-121212-07
  aan relatiegeschenken en kerstpakketten en is het puzzelen om de kosten onder het zogenaamde drempelbedrag te houden. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en de kosten van jouw
  giften onder het drempelbedrag van € 227,- per boekjaar blijven? Door het jaarlijks organiseren van een kerstdiner en het uitdelen van traditionele kerstpakketten kom je hier al snel bovenuit en betaal je
  hoge heffingen tot wel 80%. Het is als werkgever misschien niet leuk om te weten, maar vaak
  worden kerstpakketten al de volgende dag
  doorgegeven aan een kennis, een goed doel of doorverkocht op internet. Om dit soort ‘verspilling’ te voorkomen proberen veel organisaties een alternatief te bedenken op het standaard kerstpakket, een duurzaam cadeau waarmee je bijvoorbeeld ook nog een goed doel steunt.

  Lees meer »

 • Stressverzuim in Nederland op steeds jongere leeftijd

  Datum: 2020.11.04 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Verzuim door stress – jong geleerd, oud gedaan 

  Uit onderzoek van het CBS en Arboned in 2014 is gebleken dat stressklachten de grootste oorzaak is als het gaat om ziekteverzuim en dat hierin een stijging is te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast worden deze klachten op steeds lagere leefbusiness-19156_1920tijd gesignaleerd, zo zien we ook een stijging van het aantal burn-outs onder 16-34 jarigen waardoor steeds meer jonge mensen langdurig thuis zitten. Wat kun je als werkgever doen om dit te voorkomen of sterker nog: hoe zet je de hoge kosten die met verzuim gepaard gaan om in winst?

  Alle werkgevers willen graag productieve, flexibele en stressbestendige medewerkers die zich bij voorkeur weinig tot niet ziek melden, een reden voor velen om op zoek te gaan naar jong(er) personeel. Uit onderzoek is echter gebleken dat ook in de leeftijdsgroep 16-34 jaar stress vaak de oorzaak is van langdurig verzuim. Stress kan vele oorzaken hebben en is niet altijd werk-gerelateerd, toch blijkt dat steeds meer mensen in Nederland zowel tijdens hun werk als in het privéleven het gevoel hebben onder grote druk te staan waardoor zij minder goed presteren, somber en/of sneller ziek zijn.  Lees meer »

 • De Arbowet: je rechten en plichten als werkgever

  Datum: 2016.03.31 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Om de gezondheid van je medewerkers te beschermen krijg je als werkgever algemene bepalingen en richtlijnen aangereikt die in de Arbowet zijn opgenomen. Ook met betrekking tot de inrichting van de kantoorwerkplek ben je als werkgever aan diverse richtlijnen gebonden. Praktijkervaring wijst uit dat werkgevers echter niet altijd volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ten aanzien van voorlichting en inrichting van de beeldschermwerkpoffice safetylek. Wij geven je antwoord op de vraag: ‘wat móet ik nou eigenlijk en wat mág ik?’

   
  Afwisseling in werkzaamheden
  Als werkgever moet je ervoor zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van je medewerkers. Je dient ervoor te zorgen dat het werk zo georganiseerd wordt dat het beeldschermwerk elke 2 uur wordt afgewisseld met andere werkzaamheden of een korte pauze.

  Inrichting van de werkplek
  De stoelen en bureaus moeten van goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze kunnen worden ingesteld en afgestemd op de gebruiker. Ook het beeldscherm dient van goede kwaliteit en op de juiste hoogte geplaatst te zijn. Lees meer »

 • Het Nieuwe Werken – Wet Flexibel Werken 2016

  Datum: 2015.12.10 | Categoriën: Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Op 14 april 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de omvorming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur(WAA) in een nieuwe Wet Flexibel Werken(WFW), deze wet zal per 1 januari 2016 in werking treden. De wet bevordert de mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en arbeidsplaats bij organisaties met minimaal 10 medewerkers. Wat zijn de voor- en nadelen van deze wet en waar moet je als werkgever op letten?het nieuwe werken

  Afspraak is afspraak
  Flexwerken – ook wel ‘Het Nieuwe Werken’ genoemd – klinkt veel werknemers én werkgevers als muziek in de oren. Toch zijn er naast alle voordelen ook nadelen wanneer geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Zorg ervoor dat alle afspraken worden vastgelegd en regelmatig worden geëvalueerd. Op het moment dat je als werkgever besluit om medewerkers toestemming te verlenen om te gaan flexwerken dien je een aantal belangrijke zaken in acht te nemen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. Lees meer »