Bericht getagd ‘werkplekonderzoek’

 • Betere bedrijfsresultaten met vitale medewerkers

  Datum: 2021.01.07 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht of de mate waarin iemand krachtig en energiek is. Dit is onlosmakelijk verbonden met je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. De vitaliteit van mensen heeft niet alleen een directe invloed op duurzame inzetbaarheid en gezondheid maar ook op creativiteit en innovatie. Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties met vitale medewerkers betere resultaten behalen dan organisaties die niet investeren in het welzijn van hun medewerkers. Echter, slechts 12% van de werknemers in Nederland beschouwt zichzelf als volledig vitaal. Hoe kun je de vitaliteit van jouw medewerkers op effectieve wijze verhogen waardoor zij beter presteren? Good results

  Job crafting
  Oftewel baanboetseren, is een manier waarop een medewerker zelf zijn/haar baan kan herstructureren. De werknemer brengt zelf (in overleg met de werkgever) aanpassingen aan in het takenpakket, samenwerkingen en/of verandert het cognitieve beeld van de functie. De effecten hiervan zijn dat de functie en/of de sociale omgeving verandert. De werknemer ervaart het werk hierdoor als meer betekenisvol en kan zich beter met zijn/haar functie en werkgever identificeren. Onderzoek wijst uit dat ‘jobcrafters’ maar liefst 50% vitaler zijn. Lees meer »

 • Een NEN-norm is geen wet

  Datum: 2011.08.29 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Een norm is een afspraak op vrijwillige basis die gemaakt wordt tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Het proces om tot een norm te komen, ook normalisatie genoemd, behoort open en transparant te zijn.

  De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.

  Diverse normen die gaan over de kantoorwerkplek zijn opgenomen in de Arbowet. Dit moet leiden tot het beperken van onnodige verscheidenheid en zorgen voor afstemming tussen de diverse producten. Lees meer »

 • Belangrijker nog is het werkplekadvies!

  Datum: 2011.04.18 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Ik lees op Nu.nl dat uit onderzoek van Fellows blijkt dat 54% van de werkende Nederlander pijnklachten heeft gehad vanwege een niet ergonomische werkplek. Ik vraag me dan onmiddellijk af of het de werkplek is die niet ergonomisch is of dat de ergonomische werkplek niet ergonomisch verantwoord gebruikt wordt. Lees meer »