• Het Nieuwe Werken – Wet Flexibel Werken 2016

  Datum: 2015.12.10 | Categoriën: Voor werkgevers, Voor werknemers | Tags: ,,,,,,

  Op 14 april 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de omvorming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur(WAA) in een nieuwe Wet Flexibel Werken(WFW), deze wet zal per 1 januari 2016 in werking treden. De wet bevordert de mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en arbeidsplaats bij organisaties met minimaal 10 medewerkers. Wat zijn de voor- en nadelen van deze wet en waar moet je als werkgever op letten?het nieuwe werken

  Afspraak is afspraak
  Flexwerken – ook wel ‘Het Nieuwe Werken’ genoemd – klinkt veel werknemers én werkgevers als muziek in de oren. Toch zijn er naast alle voordelen ook nadelen wanneer geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Zorg ervoor dat alle afspraken worden vastgelegd en regelmatig worden geëvalueerd. Op het moment dat je als werkgever besluit om medewerkers toestemming te verlenen om te gaan flexwerken dien je een aantal belangrijke zaken in acht te nemen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan.

  Binding aan organisatie
  Laat je medewerkers nooit fulltime thuiswerken maar zorg ervoor dat hij/zij minimaal 2 werkdagen op kantoor aanwezig is. Dit zorgt niet alleen voor een betere band en betrokkenheid met de organisatie maar ook voor beter contact met collega’s en relaties waardoor de medewerker zich minder snel geïsoleerd zal voelen en beter op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

  Langzaam opbouwen
  Door thuiswerkdagen geleidelijk in te voeren kan iedereen rustig wennen aan de nieuwe werksituatie, begin daarom met 1 dag per week en bouw het aantal dagen/uren langzaam op. Stel daarnaast doelen en/of deadlines die tijdens het thuiswerken behaald dienen te worden, door regelmatig te evalueren wordt snel duidelijk of een medewerker thuis efficiënt te werk gaat en de gestelde doelen daadwerkelijk worden behaald.

  Ergonomische thuiswerkplek
  Naast een veilige, ergonomische kantoorwerkplek ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor een geschikte thuiswerkplek die voldoet aan alle richtlijnen. Schade of lichamelijke klachten die voortkomen uit een ongeschikte thuiswerkplek vallen onder de aansprakelijkheid van de werkgever. Zorg daarom dat medewerkers ook thuis beschikken over een goede ergonomische werkplek.

  ICT voorziening en beveiliging
  Om thuis te kunnen werken is een goede ICT-voorziening essentieel, naast een computer (desktop of laptop) met de juiste software en applicaties dient de werknemer te beschikken over een goede telefoon- en internetverbinding. Indien gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die reeds aanwezig zijn in de woning van de werknemer kan een telewerk overeenkomst worden opgesteld waarin de werkgever bijvoorbeeld een maandelijkse vergoeding aan de werknemer betaalt voor het gebruik van ICT-voorzieningen. Zorg daarnaast voor goede beveiliging van systemen en bedrijfsgegevens en ondersteuning op het gebied van ICT, dit kan door bijvoorbeeld een systeembeheerder of helpdesk beschikbaar te maken voor thuiswerkers.

  Voordeel
  Er zijn vele voordelen verbonden aan thuiswerken, als dit op een goede manier wordt geïmplementeerd kan dit een flinke financiële besparing opleveren. Naast besparing op reistijd en kantoorruimte zien veel werknemers het recht op thuiswerken als een secundaire arbeidsvoorwaarde die een functie aantrekkelijker maakt. Er ontstaat een groter verantwoordelijkheidsgevoel, verhoging van de productiviteit en een betere werk-privébalans, dit resulteert uiteindelijk in een lager ziekteverzuim. Thuiswerken loont!
  Wil jij weten hoe je een gezonde thuiswerkplek voor jouw medewerkers kunt creëren? Neem dan contact op met ErgoProfs, onze werkplekadviseurs komen graag langs om zowel de kantoor- als thuiswerkplekken op de juiste en veilige manier voor je in te stellen.