• Wat concentratie doet met mijn ademhaling

    Datum: 2013.06.12 | Categoriën: Voor werknemers | Tags:

    Vandaag zit ik toch anders achter mijn computer. Ik betrap mezelf er steeds op dat ik nauwelijks ademhaal. Het is een bekend fenomeen dat mensen tijdens beeldschermwerkzaamheden vaak oppervlakkig ademhalen of zelfs met vlagen de adem inhouden. Meestal gebeurd dit totaal onbewust uiteraard. Ik weet dit al enige tijd en tijdens het geven van mijn workshops en werkplekadvies besteed ik hier ook altijd aandacht aan. Toch betrap ik mezelf er vandaag weer vaker op (ben me meer bewust) dat ook ik dit nog steeds. Waarom doen wij dit toch?

    Gister heb ik, tijdens het bijwonen van een lezing over ergonomie, deze vraag aan Professor Erik Peper Ph. D. voorgelegd. Ik zal proberen zijn antwoord om zo goed in eigen woorden te formuleren. Voordat ik dat doe wil ik eerst iets vertellen over een oefening die wij tijdens de lezing gedaan hebben waarbij we bewust gemaakt werden van onze ademhaling. Of beter gezegd van het inhouden van onze adem. Terwijl de professor om en om met zijn linker en rechter vingers knipte werden wij gevraagd om elke keer te kijken naar de vingers die knipte. Dit deed hij een rustig tempo met elke keer een tussenpoos van ongeveer een seconde. Uiteraard werkte ik mee aan de oefening en keek elke keer braaf naar de knippende vingers. Na enkele seconde opmerkte hij op “jullie houden nu allemaal je adem in”. En warempel, het was waar. Ik zat gespannen met ingehouden adem naar de knippende vingers te kijken. De professor vertelde dat deze reactie ook optreed tijdens het werken achter een beeldscherm. Dat is ook inderdaad ook mijn ervaring. Zowel bij mijzelf als tijdens mijn werk als werkplekadviseur.

    De oorzaak van dit fenomeen heeft volgens de professor te maken met de vlucht-, vecht- of bevriesreactie. Dit is een verdedigingsmechanisme dat bij mensen optreedt als er acuut gevaar dreigt en vindt zijn oorsprong in de oertijd. Hij legt uit dat de reactie die tijdens het beeldschermwerk optreedt en gelijk is aan de bevriesreactie waarbij ook de ademhaling bijna bevriest. De reden dat deze reactie optreedt heeft te maken met de bewegende beelden op de computer. Ons oerinstinct koppelt beweging (van bijvoorbeeld roofdieren) aan gevaar. Hierdoor treedt er onbewust een bevriesreactie op in ons lichaam wanneer we naar de bewegende beelden op het beeldscherm kijken.

    Zelf zie ik vooral een sterk verband tussen concentratie en de ademhaling. Natuurlijk is de bevriesreactie een vorm van concentratie. Al met al dus een behoorlijke uitdaging om iets dat zo ingesleten is te veranderen. Toch mijn uitnodiging aan iedereen die dit blog leest om meer aandacht te hebben voor de ademhaling. Met name tijdens beeldschermwerk. Er valt veel winst te behalen met een goede en diepe ademhaling. Lees hier meer over in mijn blog over ademhaling.