• Stoelmassage; weinig onderzoek, veel resultaat!

  Datum: 2011.11.08 | Categoriën: Voor werkgevers | Tags: ,

  Er wordt mij vaak gevraagd of er onderzoeksresultaten zijn van de effecten van stoelmassage op de werkplek. Helaas is er maar op kleine schaal onderzoek gedaan. Toch liegen de resultaten er niet om. Daarom hierbij een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de afgelopen 10 jaar.

  Onderstaande resultaten zijn behaald bij bedrijven die variërend van 1 x per week, per twee weken of per maand een stoelmassage aanboden aan hun medewerkers.

  Onderzoek Universiteit Maastricht *
  63% van deelnemers constateert een afname in RSI klachten
  Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%
  67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten
  Effecten al merkbaar na 3 stoelmassages

  Onderzoeksresultaten Joy Fang **
  Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
  79,9% constateert een toename concentratievermogen
  87,5% constateert een afname in spanningsklachten

  Onderzoeksresultaten ziekenhuispersoneel ***
  Verbetering humeur
  Afname spanning- en pijnklachten
  Toename algeheel gevoel van ontspanning

  Onderzoeksresultaten University of Miami ****
  Toename alertheid
  Afname werkstress

  Diverse onderzoeken tonen aan dat stoelmassage van invloed is op een afname van spanningsklachten en pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Overige resultaten bevestigen een vermindering van hoofdpijnklachten en vermoeidheid, een verbetering van het humeur en men kan zich beter ontspannen.

  De belangrijkste oorzaak van de positieve effecten van stoelmassage is gelegen in het feit dat tijdens een massage het hormoon oxytocine wordt aangemaakt, dat een tegenwicht vormt voor het stresshormoon cortisol. Daarnaast ontstaat door de massages een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd.

  Met andere woorden; stoelmassage verbetert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Men wordt zich, door middel van de massage en aandacht voor het lichaam, meer bewust van (werk)houding en overbelasting. Door de aanraking worden pijnsignalen eerder opgespoord en herkent. Hierdoor kan men eerder maatregelen nemen om de overbelasting te doorbreken.

  Het financiële plaatje
  Een drempel voor bedrijven om een stoelmasseur in te huren is vaak het idee dat dit duur zou zijn. Natuurlijk zijn het extra kosten. Echter is de investering snel terugverdient. Een werknemer die een dag ziek thuis is kost gemiddeld 250 euro (ArboNed). Voor dit bedrag kan dezelfde werknemer ruim een half jaar lang om de week gemasseerd worden. Bovendien zijn de massages aftrekbaar van de loonbelasting, mits aan een aantal eisen is voldaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van MassageProfs. Ook kunt u vrijblijvend een berekening door MassageProfs laten maken waarin wij precies kunnen laten zien hoe snel u de investering heeft terugverdient.

  * door Ton van Attekum, bedrijfsart
  ** joyfang.nl
  *** door Joel Katz, phD, Adarose Ardiel Wowk, RN, BscPsych; Dianne Culp, geregistreerd massage therapeut; en Heather Wakeling, BA, gepubliceerd in ‘the journal of Pain Research and Management’
  **** Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996