• Zo vermindert u werkgerelateerde klachten

  Datum: 2010.11.12 | Categoriën: Voor werkgevers | Tags:

  Een gezonde en inspirerende werkomgeving kan de effectiviteit van een organisatie met 36 procent verhogen zo blijkt uit onderzoek. Een van de aspecten die aandacht behoeven is de luchtkwaliteit in kantoren.

  In Europa verzuimen jaarlijks 12,5 miljoen personen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen. In totaal wordt hierdoor naar schatting minstens 367 miljoen dagen verzuimd. Dit blijkt uit de analyse die TNO in opdracht van Eurostat uitvoerde van de statistische data over arbeidsongevallen, werkgerelateerde aandoeningen en arbeidsrisico’s.

  Hoofdpijn

  Het belangrijkste type gezondheidsproblemen zijn lichamelijke klachten (belangrijkste klacht voor ongeveer 60 procent van de respondenten met werkgerelateerde klachten). Hier horen voornamelijk fysieke klachten als RSI, hoofdpijn, vermoeide ogen en rugklachten bij. Een slechte binnenluchtkwaliteit is dikwijls de oorzaak van slijmvliesirritaties, prikkende ogen, misselijkheid en hoofdpijn. 22 Procent van de Nederlandse werknemers heeft minstens een keer per week last van hoofdpijn (Bron: IPSOS onderzoek kantoorinrichter Steelcase).

  Slechte luchtkwaliteit
  Wat kan de werkgever doen om deze werkgerelateerde klachten te verminderen? Volgens het Fraunhofer Instituut kan een gezonde en inspirerende werkomgeving de effectiviteit van een organisatie met 36 procent verhogen. De kwaliteit van de lucht in kantoren is vaak acht keer slechter dan de buitenlucht bleek uit onderzoek van EPA (VS). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoeveelheid vluchtige stoffen die afgegeven worden door bijvoorbeeld meubilair, tapijt, wanden en apparaten.

  Vluchtige stoffen
  Steeds meer producenten focussen op het minimaliseren van de hoeveelheid vluchtige stoffen die vrijkomen uit hun producten. Bij het inrichten van kantoren is het raadzaam te kiezen voor producten die bestaan uit materialen die zo min mogelijk vluchtige stoffen, zoals benzeen en kwik, bevatten. De keuze voor duurzaam kantoormeubilair wordt gemakkelijker door op de certificering van de producten te letten.

  Gezondheidseffecten Elektromagnetische straling
  Elektromagnetische straling is een actueel onderwerp waar veel facility managers en gebouwbeheerders nu mee geconfronteerd worden. Kan de werkgever de gezondheid van de werknemer garanderen? Op 30 november a.s. hoort u twee visies van deskundigen, die op het gebied van de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling uiteenlopende meningen hebben. Ga naar www.fmm.nl voor meer informatie.

  Bron: HRpraktijk