• Een NEN-norm is geen wet

  Datum: 2011.08.29 | Categoriën: Voor werkgevers | Tags: ,

  Een norm is een afspraak op vrijwillige basis die gemaakt wordt tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Het proces om tot een norm te komen, ook normalisatie genoemd, behoort open en transparant te zijn.

  De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.

  Diverse normen die gaan over de kantoorwerkplek zijn opgenomen in de Arbowet. Dit moet leiden tot het beperken van onnodige verscheidenheid en zorgen voor afstemming tussen de diverse producten.

  Een Norm is geen wet
  De afspraken die in een norm tot stand komen zijn geen wettelijke verplichtingen! Een norm is geen wet maar een afspraak tussen belanghebbende partijen zoals meubelfabrikanten. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten spelen normen een belangrijke rol. Ze bieden partijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten.

  Nen normen en de arbo-wet
  De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Zo ook wordt er gebruik gemaakt van de Nen normen aangaande de kantoorwerkplek.

  Meer informatie over de arbowet kunt u vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbo_wet en http://www.arboportaal.nl/.

  Bron: nen.nl & wikipedia