• Aansprakelijkheidsverzekeringen voor de stoelmasseur

  Datum: 2011.09.05 | Categoriën: Voor stoelmasseurs | Tags:

  Als stoelmasseur kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je anderen toebrengt. Het kan daarom verstandig zijn om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zeker omdat je als stoelmasseur tegen nogal wat risico’s aanloopt.

  Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er treedt vaak verwarring  op tussen deze twee verzekeringen. Wat is het verschil dan tussen deze twee verzekeringen?

  De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

  Wanneer je letsel veroorzaakt aan goederen en spullen van anderen tijdens het uitoefenen van je beroep als stoelmasseur dan wordt dit vergoed door de AVB; het betreft de dekking van de materiële schade en letselschade. Hiermee wordt bedoelt dat het letsel dekt aan personen en aan spullen van andere bedrijven dat kan ontstaan doordat jouw bedrijf aanwezig is, bijvoorbeeld als je per ongeluk een raam breekt of je stelt je stoel op en beschadigt abusievelijk een kostbaar beeldje van de klant. Dit betreft allemaal materiele schade. Maar ook als iemand over de stoel struikelt en zijn been breekt ben je voor verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. Wanneer je tijdens het uitoefenen van je werk lichamelijk letsel toebrengt ben je hiervoor ook verzekert. Deze voorbeelden vallen onder letselschade.

  Premie

  De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van je stoelmassagebedrijf. Als de verzekeringsmaatschappij een hoog risico verwacht krijg je vaak een hogere premie en een minder goede dekking. Let er daarom bij het afsluiten altijd goed op voor welke schade je wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geldt tevens een verplicht eigen risico. Vaak kun je er ook voor kiezen een hoger eigen risico te nemen: je hoeft dan jaarlijks minder premie te betalen. Als stoelmasseur zal je rond de 75 tot 100 euro aan premie moeten betalen.

  Wat wordt er (meestal) gedekt?

  • Persoonlijk letsel door toedoen van jezelf, jouw bedrijfsmiddelen (bijv. je stoel) of verleende diensten. Als een cliënt struikelt over je stoel en daardoor zijn been breekt, wordt de schade vergoed.
  • Zaakschade door toedoen van jezelf, je bedrijfsmiddelen of verleende diensten. Als je bijvoorbeeld per ongeluk een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan ben je verzekerd voor de financiële gevolgen.

  Wat wordt (meestal) niet gedekt?

  • Opzettelijke schade.
  • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
  • Schade aan de eigen bedrijfsmiddelen.
  • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.
  • Schade aan geleverde zaken.
  • Overtreding van voorschriften.

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

  Wanneer je als deskundige fouten maakt die je cliënt nadeel opleveren, kan je hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Je levert bijvoorbeeld een fout advies, waarna later bleek dat de cliënt beter meteen naar de huisarts had kunnen gaan. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de vermogensschade die door de uitoefening van je beroep wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer jij stretchoefeningen hebt meegegeven en iemand verrekt een spier en kan hierdoor zijn werk niet meer uitvoeren en houdt jouw hiervoor aansprakelijk. Het gaat bij beroepsaansprakelijkheid om schade die voortkomt uit gegeven advies. Er is hier geen sprake van fysiek contact (masseren), dit valt onder de AVB.

  Een ander goed voorbeeld is dat wanneer je als stoelmasseur advies hebt gegeven ov er het instellen van de bureaustoel en de medewerker krijgt RSI klachten en houdt jouw hiervoor aansprakelijk op basis van het advies dat jij hebt gegeven.

  Bij sommige aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven is de beroepsaansprakelijkheid inbegrepen. Dit is ook het geval bij verschillend AVB’s voor stoelmasseurs.

  Voorwaarden

  Het aansprakelijkheidsrisico is niet voor iedere beroepsgroep gelijk. Daarom zijn er verschillende polissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. Een advocaat heeft namelijk te maken met andere risico’s dan een masseur. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, maar dan moeten ze wel als zodanig worden gemaakt. Zo zal een stoelmasseur die als fysiotherapeut gaat optreden, geen verzekeringsgeld ontvangen als uit de fysiotherapeutische advisering schade voortvloeit. Dan handelt hij namelijk niet meer binnen de grenzen van zijn beroep als stoelmasseur.

  Duidelijkheid creëren

  Het staat lang niet altijd vast dat jij degene bent die aansprakelijk is voor de geleden schade. Het kan zijn dat jouw cliënt je verkeerde informatie heeft gegeven. Of jij niet de enige bent die betrokken is in het veroorzaken van de schade. Hierdoor ontstaat vaak een strijd om wie er nu eigenlijk aansprakelijk is. Als je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, zal deze in veel gevallen (een gedeelte van) de schade dekken. Maar de strijd om de aansprakelijkheid kost vrijwel altijd veel kostbare tijd en is geen leuke bezigheid. Daarom is het goed om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren naar de klant toe. Dan zal je niet snel onterechte claims krijgen. Dit doe je o.a. door goede voorwaarden op te stellen, door heldere offertes en opdrachtbevestigingen te overhandigen. Een vrijwaringsverklaring en schriftelijke intake zijn hier ook een goed voorbeeld van. Tevens kan je in je algemene voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen zetten waardoor het risico op schade wordt beperkt.

  Geschreven door: Katrien de Graaf van MassageProfs Stoelmassage