• De Arbowet: je rechten en plichten als werkgever

  Datum: 2016.03.31 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Om de gezondheid van je medewerkers te beschermen krijg je als werkgever algemene bepalingen en richtlijnen aangereikt die in de Arbowet zijn opgenomen. Ook met betrekking tot de inrichting van de kantoorwerkplek ben je als werkgever aan diverse richtlijnen gebonden. Praktijkervaring wijst uit dat werkgevers echter niet altijd volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ten aanzien van voorlichting en inrichting van de beeldschermwerkpoffice safetylek. Wij geven je antwoord op de vraag: ‘wat móet ik nou eigenlijk en wat mág ik?’

   
  Afwisseling in werkzaamheden
  Als werkgever moet je ervoor zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van je medewerkers. Je dient ervoor te zorgen dat het werk zo georganiseerd wordt dat het beeldschermwerk elke 2 uur wordt afgewisseld met andere werkzaamheden of een korte pauze.

  Inrichting van de werkplek
  De stoelen en bureaus moeten van goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze kunnen worden ingesteld en afgestemd op de gebruiker. Ook het beeldscherm dient van goede kwaliteit en op de juiste hoogte geplaatst te zijn. Lees meer »

 • Het Nieuwe Werken – Wet Flexibel Werken 2016

  Datum: 2015.12.10 | Categoriën: Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Op 14 april 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de omvorming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur(WAA) in een nieuwe Wet Flexibel Werken(WFW), deze wet zal per 1 januari 2016 in werking treden. De wet bevordert de mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en arbeidsplaats bij organisaties met minimaal 10 medewerkers. Wat zijn de voor- en nadelen van deze wet en waar moet je als werkgever op letten?het nieuwe werken

  Afspraak is afspraak
  Flexwerken – ook wel ‘Het Nieuwe Werken’ genoemd – klinkt veel werknemers én werkgevers als muziek in de oren. Toch zijn er naast alle voordelen ook nadelen wanneer geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Zorg ervoor dat alle afspraken worden vastgelegd en regelmatig worden geëvalueerd. Op het moment dat je als werkgever besluit om medewerkers toestemming te verlenen om te gaan flexwerken dien je een aantal belangrijke zaken in acht te nemen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. Lees meer »

 • MassageProfs partner van Microkrediet voor Moeders

  Datum: 2015.08.13 | Categoriën: Voor stoelmasseurs, Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  MassageProfs is sinds 2014 officieel partner van de Stichting Microkrediet voor Moeders (MvM), deze organisatie helpt de armste vrouwen in Azië met het opzetten van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmogelijkheden, vak-trainingen en ondernemers- en leidersIndia MvMchapstrainingen. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid en verbeteren daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun familie. De leningen worden terugbetaald waardoor een donatie steeds weer opnieuw als microkrediet aan een andere vrouw kan worden verstrekt. Op deze manier blijft het geld haar doel dienen en raakt nooit op! Jaarlijks doneert MassageProfs 2 % van haar winst aan deze stichting, daarnaast organiseert zij ieder jaar een inzamelactie voor extra funding. Lees meer »

 • Secretaressedag 2015: doe eens ‘relaxed’

  Datum: 2015.03.25 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  sectretaresseDe derde donderdag in april staat in het teken van de secretaresse, veel werkgevers zetten op Secretaressedag hun eigen ‘steun en toeverlaat’ eens goed in het zonnetje.

  Het van oorsprong Amerikaans fenomeen werd in 1989 ook in Nederland geïntroduceerd, het doel was niet alleen om stil te staan bij de essentiële en toegevoegde waarde van de secretaresse voor de organisatie maar ook om het imago van het secretarieel vak een positieve impuls te geven. ‘Secretaries Day’ wordt in Amerika vandaag de dag ‘Administrative Professionals Day’ genoemd, veel werkzaamheden van secretaresses vallen tegenwoordig ook onder de functieomschrijving van administratief medewerker of personal assistant. De mensen die binnen een organisatie (administratieve) ondersteuning bieden aan afdelingshoofden, managers en directeuren omvat blijkbaar een grotere groep medewerkers dan slechts de secretaresse.  Lees meer »

 • Werkkostenregeling heeft geen consequenties voor bedrijfsmassage

  Datum: 2014.08.07 | Categoriën: Voor werkgevers, Voor werknemers | Antwoord: 0

  Voor bedrijven die stoelmassage (willen) aanbieden na de invoering van de werkkostenregeling veranderd er niets. Omdat stoelmassage voor de belastingdienst valt onder de nihil waardering kan de werkgever stoelmassages onbelast ter beschikking blijven stellen. De kosten maken geen deel uit van de 1,2% werkkostenregeling. Ook wordt er geen eindheffing van 80% over berekend. Dit is dus goed nieuws voor bedrijven die willen (blijven) investeren in preventie op de werkvloer. Deze informatie kunt u terugvinden in het Handboek loonheffingen van de belastingdienst onder artikel 20.2.5 over de werkkostenregeling.

  Om stoelmassages onbelast ter beschikking te blijven stellen dient de werkgever wel aan de volgende voorwaarden te blijven voldoen:

  • de werkgever heeft een arboplan.
  • de massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • de massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

  Meer informatie over stoelmassages kunt u vinden op de website van MassageProfs.

 • Is stoelmassage iets voor uw organisatie?

  Datum: 2013.10.17 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Dat stoelmassage populair is bij werkend Nederland is geen verassing. Wie wilt er nou niet een ontspannen massage ontvangen in de baas z’n tijd! Even weg van de werkplek, even afstand nemen van de dagelijkse verantwoordelijkheden en voelen hoe het met het lichaam gesteld is. En juist dat is de grote winst van stoelmassage. Voor zowel werknemer als werkgever.

  werkplekadviesTijdens het werk vind de meeste activiteit in de hersenen plaats. Er is minder aandacht voor het lichaam en de ademhaling. Terwijl het werk wel invloed heeft op ons fysieke gestel. Werkdruk beïnvloed de aanspanning van de spieren. Ten tijden van hoge werkdruk spannen we (vaak onbewust) allemaal spieren aan, ook als we denken te rusten. Tevens heeft computerwerk zichtbaar effect op de ademhaling. We gaan oppervlakkiger ademhalen wat resulteert in een lager zuurstofgehalte in het lichaam.

  Voor de werkgever zijn de volgende aspecten daarom van groot belang. Lees meer »

 • Wat concentratie doet met mijn ademhaling

  Datum: 2013.06.12 | Categoriën: Voor werknemers | Antwoord: 2

  Vandaag zit ik toch anders achter mijn computer. Ik betrap mezelf er steeds op dat ik nauwelijks ademhaal. Het is een bekend fenomeen dat mensen tijdens beeldschermwerkzaamheden vaak oppervlakkig ademhalen of zelfs met vlagen de adem inhouden. Meestal gebeurd dit totaal onbewust uiteraard. Ik weet dit al enige tijd en tijdens het geven van mijn workshops en werkplekadvies besteed ik hier ook altijd aandacht aan. Toch betrap ik mezelf er vandaag weer vaker op (ben me meer bewust) dat ook ik dit nog steeds. Waarom doen wij dit toch?

  Gister heb ik, tijdens het bijwonen van een lezing over ergonomie, deze vraag aan Professor Erik Peper Ph. D. voorgelegd. Ik zal proberen zijn antwoord om zo goed in eigen woorden te formuleren. Voordat ik dat doe wil ik eerst iets vertellen over een oefening die wij tijdens de lezing gedaan hebben waarbij we bewust gemaakt werden van onze ademhaling. Of beter gezegd van het inhouden van onze adem. Terwijl de professor om en om met zijn linker en rechter vingers knipte werden wij gevraagd om elke keer te kijken naar de vingers die knipte. Dit deed hij een rustig tempo met elke keer een tussenpoos van ongeveer een seconde. Uiteraard werkte ik mee aan de oefening en keek elke keer braaf naar de knippende vingers. Na enkele seconde opmerkte hij op “jullie houden nu allemaal je adem in”. En warempel, het was waar. Ik zat gespannen met ingehouden adem naar de knippende vingers te kijken. De professor vertelde dat deze reactie ook optreed tijdens het werken achter een beeldscherm. Dat is ook inderdaad ook mijn ervaring. Zowel bij mijzelf als tijdens mijn werk als werkplekadviseur.

  Lees meer »

 • Representativiteit en stoelmassage

  Datum: 2012.08.17 | Categoriën: Voor stoelmasseurs | Antwoord: 0

  Wanneer je als stoelmasseur in het bedrijfsleven aan de slag gaat is het aan te raden om je kledingkeuze af te stemmen op het bedrijf waar je gaat masseren. Hoe verleidelijk het ook is om in de zomer op je slippertjes aan te komen, het wordt vaak niet gewaardeerd. Bij de meeste bedrijven bestaat een dresscode. Iedereen die er werkt zal zich daar aan moeten conformeren. Ook freelancers doen er goed aan om hier rekening mee te houden. Uiteraard hoef je niet in (mantel)pak naar kantoor, dat is evenmin gepast en ook niet praktisch. Wel kan je je representatief kleden.

  Wat betekent dit voor de stoelmasseur? Representativiteit zegt iets over netjes en schoon gekleed gaan. Zorg dus dat je comfortabele kleding draagt om je werk goed uit te kunnen voeren. Hoe maak je het verschil?

  • Draag altijd schone kleding. Neem eventueel een schoon shirt mee op warme dagen om zweetplekken te voorkomen.
  • Draag geen versleten kleding (hoe lekker het ook zit).
  • Zorg dat de kleding altijd netjes gestreken is.
  • Zorg voor passende kleding (draag geen oversized of te kleine kleding).
  • Stem kleuren goed op elkaar af.
  • Draag nette en gesloten (sport)schoenen.

  Wil je duidelijk herkenbaar zijn als stoelmasseur laat dan T-shirts bedrukken met bedrijfslogo en tekst. Dit maakt dat iedereen in een oogopslag kan zien dat jij de stoelmasseur bent. Ook als je met meerdere collega’s werkt ziet het er professioneel uit wanneer iedereen hetzelfde shirt draagt.

  Mocht je onzeker zijn over wat de dresscode bij een bedrijf is, vraag er dan naar. Overleg desnoods met je opdrachtgever wat zij als gepaste kleding ervaren en stem dit vervolgens af. Dat weet je zeker dat je goed zit.

 • De kantoorwerkplek; wat moet en wat mag?

  Datum: 2012.03.19 | Categoriën: Voor werkgevers | Antwoord: 0

  Werkgerelateerde klachten aan arm, nek en schouders zijn al langere tijd bekend en komen helaas vaak voor. In het bijzonder bij beeldschermwerkers. Dit gaat gepaard met hoge financiële kosten voor zowel de werkgevers als de gezondheidszorg. Om de gezondheid van de medewerker te beschermen krijgt de werkgever algemene bepalingen en richtlijnen aangereikt die in de Arbowet zijn opgenomen. Ook met betrekking tot de inrichting van de kantoorwerkplek is de werkgever aan diverse richtlijnen gebonden. Praktijkervaring wijst uit dat werkgevers niet altijd volledig op de hoogte zijn van hun verplichtingen ten aanzien van voorlichting en inrichting van de beeldschermwerkplek. De vraag die rijst is vaak ‘wat moet en wat mag?’

  In een poging om de kosten voor ziekteverzuim te reduceren gaan werkgevers vaak over tot verschillende vormen van interventie die gericht zijn op het voorkomen van klachten. Deze initiatieven zijn uiteenlopend en variëren van pauzesoftware tot stoelmassages. Zij hebben altijd een gemeenschappelijk doel; het voorkomen van pijnklachten en het verminderen van ziekteverzuim wegens arm- nek- en schouderklachten. Deze initiatieven zijn echter vrijwillig. De werkgever maakt zelf de keuze welke interventies hij wil inzetten. Maar voordat de werkgever overgaat tot dergelijke initiatieven zijn er eerst een aantal wettelijke verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen.

  Afwisseling in werkzaamheden
  De werkgever moet er voor zorgdragen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. De werkgever moet er voor zorgen dat het werk zo georganiseerd wordt dat het beeldschermwerk ná 2 uur afgewisseld wordt met ander werk of een pauze.

  Inrichting van de werkplek
  Wat de ergonomische inrichting van de werkplek betreft; de stoel en het bureau moeten van goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze worden ingesteld op basis van de persoon die de werkplek gebruikt. Ook het beeldscherm dient van goede kwaliteit te zijn en is in hoogte verstelbaar.

  Werkplekinstructies
  De verantwoordelijkheid van de werkgever houdt niet op bij het voorzien in passend en correct ingesteld meubilair. Instructies over het gebruik van het meubilair valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. De instructies voor het instellen van de werkplek kan verzorgd worden door een interne preventiemedewerker of externe adviseur. Ook kan de werkgever kiezen voor bijvoorbeeld videovoorlichting. Bij het laatste ontbreekt echter de controle op de juiste toepassing van de informatieverstrekking. Omdat de werkgever ook verantwoordelijk is om er op toe te zien dat de werkplekinstructies correct worden toegepast is het aan te raden om te kiezen voor een vorm van persoonlijke interventie.

  Omgevingsfactoren
  Naast kwaliteitsnormen voor het meubilair, gelden er ook richtlijnen voor diverse omgevingsfactoren. Denk hierbij onder andere aan licht, luchtvochtigheid, tocht, oppervlakte en temperatuur.

  • Licht: de verlichting op de werkplek moet zorgen voor voldoende licht en contrast tussen het beeldscherm en de omgeving. En er dient sprake te zijn van daglichttoetreding.
  • Luchtvochtigheid: de maatstaf voor luchtvochtigheid is tussen de 30 en 70%.
  • Tocht: er mag geen sprake zijn van luchtverplaatsing die ongewenste afkoeling van de huid veroorzaakt. Ook de luchtverversingsinstallatie mag geen hinderlijke tocht veroorzaken.
  • Oppervlakte: het minimale oppervlakte is vastgesteld op 6m2 per kantoorwerkplek. Deze berekening is gebaseerd op een werkplek met bureau, bureaustoel en TFT-scherm.
  • Temperatuur: bij voorkeur is de temperatuur tussen de 20 en 23 graden.
  • Geluid: vanaf 40dB kan geluid al als storend worden ervaren. Productiviteit wordt in grote mate beïnvloed door concentratie. Het dempen van geluid is daarom belangrijk. Denk hierbij aan dichtslaande deuren, (telefoon)gesprekken en oproepsignalen van de telefoon.

  Ergonomische hulpmiddelen
  De werkgever wordt ook geacht de benodigde ergonomische hulpmiddelen beschikbaar te stellen wanneer een individuele situatie daar om vraagt. Dit wordt bepaald op basis van de werkzaamheden, werkplekinrichting of bij reeds bestaande klachten.
  Maar let op, er is een overdaad aan ergonomische hulpmiddelen in omloop. Met grote regelmaat worden zoveel mogelijk hulpmiddelen in gebruik genomen zonder daar een specifieke reden voor te hebben. De enige goede reden om een hulpmiddel in gebruik te nemen is als het functioneel is. Dit betekent dat het gebruik van het ergonomisch hulpmiddel de werkhouding ten goede komt en een ontlastende functie heeft. De voetenbank ondervangt bijvoorbeeld het hoogteverschil bij het werken aan een te hoog bureau. Wanneer iemand aan een in hoogte instelbaar bureau werkt is het aan te raden om de hoogte van het bureau aan te passen in plaats van te werken met een voetensteun. Een speciale muis kan gebruikt worden om een andere positie van de hand en/of pols te realiseren. Dit kan herstel van hand- en armklachten bespoedigen doordat er andere spiergroepen worden aangesproken. Met andere woorden; er is een direct verband tussen de toepassing en de werkzaamheden en/of klacht van de medewerker.

  Thuiswerken

  Thuiswerken neemt sterkt toe in populariteit. Niet alleen medewerkers ervaren de mogelijkheid tot thuiswerken als een positieve ontwikkeling. Ook de werkgever ziet hier vaak veel voordelen in. Waar het de laatste tijd vaak misgaat is bij de inrichting van de thuiswerkplek. De zorgplicht van de werkgever is namelijk ook van toepassing op de thuiswerkplek van de medewerker. Thuiswerkers genieten dezelfde bescherming als de medewerker op kantoor. Dit betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor het meubilair waarmee gewerkt wordt alsmede de voorlichting over het gebruik van het materiaal en de instellingen van de werkplek. Ook dient er op de thuiswerkplek gekeken te worden naar omgevingsfactoren zoals verlichting en lichtinval. Dat betekent dat indien er niet voldaan kan worden aan de Arborichtlijnen, de werkgever het thuiswerken (langer dan 2 uur aaneengesloten) niet kan toestaan.

  De RI&E

  Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. De werkgever is verplicht om deze inventarisatie uit te voeren. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. Het doel van dit middel is eventuele risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk in kaart te brengen. In een plan van aanpak staan de maatregelen die een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Een gedegen RI&E besteedt uiteraard aandacht aan de beeldschermwerkplek.

  Goed werkgeverschap

  Om pijnklachten aan arm nek en schouder als gevolg van beeldschermwerk bij medewerkers tegen te gaan kunnen we concluderen dat regelmatige voorlichting en instructies met betrekking tot de risico’s van, en de oplossingen tegen deze klachten noodzakelijk is. Het is duidelijk dat de verantwoordelijkheid van de werkgever verstrekkend is. Maar de werkgever heeft wel degelijk vrijheid in de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn preventiebeleid.

  Goed werkgeverschap gaat verder dan alleen je verplichtingen nakomen. De praktijk heeft reeds aangetoond dat investeren in preventie een daling in ziekteverzuim oplevert. Die werkgever die een stap verder gaat dan uitsluitend het hoogst noodzakelijke plukt hier de vruchten van. Zowel op het vlak van toenemende productiviteit en motivatie van de medewerker als kostenreductie wegens een daling in ziekteverzuim.

  Bron: Facilitair & Gebouwbeheer; zesde jaargang, nummer 3, 5 maart 2012

 • Terugblik MassageDagen 2012

  Datum: 2012.02.06 | Categoriën: Voor stoelmasseurs | Antwoord: 0

  Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari werden de MassageDagen 2012 gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. De beurs was goed georganiseerd en ziet er ieder jaar professioneler uit. Dat moet gezegd worden. Geen geïmproviseerde stands meer met meters batikdoeken, gewoon netjes verzorgde stands met professionele bedrijven.

  Wat betreft de standhouders waren er veel oude bekenden. Bedrijven die er vorig jaar en het jaar daarvoor ook bij waren. En veel bekende bezoekers. Met andere woorden; weinig vernieuwend. Massagetafels en stoelen, olie en de bekende massage opleiders waren weer van de partij. Een uitermate geschikt moment om te netwerken, oude contacten nieuw leven in te blazen en mensen te ontmoeten die je mogelijk al kent van het online netwerken. Er was ook weer een veelvoud aan workshops te volgen. Leuk om kennis te maken met nieuwe disciplines.

  Al met al een geslaagde beurs, maar weinig vernieuwends.